olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor návštěvnost od 5/2001:

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci

svým členům a přiznivcům na cestu za novým poznáním v dobré pohodě v novém roce 2010

Vážení přátelé,
stejně jako v předchozích letech přicházíme v této formě s nabídkou programu VSMO i na první pololetí nového roku 2010. S potěšením zjišťujeme, že o naše pořady - přednášky, vlastivědné vycházky i zájezdy ke kulturním památkám či za taji přírody zájem nijak neochabuje. Ani jedna akce nemusela být odvolána pro nedostatek zájemců. Přesto se nedomníváme, že by už nebylo co na naší práci zlepšovat. Naše loňská, předloňská, ale i ta současná nabídka vychází pouze z iniciativy jednotlivých sekcí VSMO a nemusí vždy zcela vyhovovat představám pozvaných. Proto i letos opakujeme výzvu k připomínkám, které bychom mohli zohlednit při tvorbě programu zase na druhou půli roku 2010, při čemž není vyloučeno doplnit o zajímavý nápad ještě pořady zde uvedené. (Na druhé straně zase prosíme o omluvu, kdybychom z nějakých nepředvídatelných příčin museli některou z avizovaných akcí přeložit nebo zrušit. Věříme, že jich nebude mnoho!). Podrobnější informace bude pravidelně přinášet kulturní měsíčník KDY-KDE-CO, ještě aktuálnější sdělení najdete v naší vývěsní skříňce u muzea na náměstí Republiky 5, případně také na internetu historicka.olomouc.cz


(Foto Bohuslav Červinka)

Příležitostí k posouzení naší společné práce, námitkám i námětům k práci výboru apod. bude opět po dvou letech

ŘÁDNÁ VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V S M O,
která se uskuteční
v úterý 20. dubna 2010 od 16 hodin v Horní klubovně.

Také pro nastávající rok zůstávají v platnosti všechny výhody vyplývající z členství ve Vlastivědné společnosti muzejní, tedy volný vstup nejen na všechny akce připravené VSMO, ale i do všech stálých expozic a přechodných výstav Vlastivědného muzea v Olomouci.

Zůstává však také povinnost uhradit (nejpozději do konce března 2010) členský příspěvek v nezměněné výši 100, -Kč (u studentů 50,- Kč) za celý rok, a tím obnovit své členství. Senioři starší 80 let jsou od poplatku osvobozeni, dobrovolný příspěvek však rádi přijmeme. Členský příspěvek je možno jako obvykle zaplatit přímo v naší kanceláři každý čtvrtek od 15 do 17 hodin (pokud jste již obdrželi složenku, nezapomeňte ji vzít s sebou!). Samozřejmě také složenkou i bankovním převodem.

Platí nadále také naše "úřední hodiny":
každé pondělí 14-16 hodin (jednatelka paní Kupková),
každý čtvrtek 15-17 hodin (ekonomka paní Kühnová).

V uvedených časech nás lze kontaktovat telefonem 585 515 135.

PŘEDNÁŠKY - BESEDY

Konají se vždy ve čtvrtek od 17 hodin, vesměs na obvyklém místě, tedy v Horní klubovně Vlastivědného muzea na náměstí Republiky 5:

LEDEN 2010

Na 21. ledna připravila sekce literárně-historická druhou (odloženou) část přednášky doc. PhDr. Jiřího Stýskala, CSc. z divadelní historie na téma Oldřich Stibor a olomoucká činohra ve 30. letech 20. století.

28. ledna se uskuteční beseda literárně-historické sekce o nové knize Milana Ticháka, který vyšla na sklonku roku 2009 s titulem Olomouc rodu ženského.

ÚNOR 2010

4. února nabídne sekce Historická Olomouc další díl přednášky Mgr. Tomáše Parmy O životě a době kardinála Františka z Dietrichštejna (1599-1636).

11. února v pořadu sekce hudební promluví prof. Alena Burešová na téma Jaroslav Křička a Olomouc.

18. února představí sekce archeologická přehled výzkumů na střední Moravě v roce 2009 v podání odborníků z Archeologického centra a Národního památkového ústavu v Olomouci, prostějovské pobočky Ústavu archeol.památkové péče v Brně a Archie Olomouc.

25. února obohatí naše poznání sekce přírodovědná v přednášce (s barevnými diapozitivy) pracovníka Vlastivědného muzea v Olomouci RNDr. Petra Adamíka Migrace ptáků a savců v okolí Olomouce.

BŘEZEN 2010

4. března připravila sekce archeologická cestovatelsko - archeologickou přednášku (doplněnou fotografiemi a drobným nahlédnutím pod pokličku dávné civilizace) Mayové a jejich města Tikal a Palenque. Přednese Jiří Kalát, Dis.

11. března připomene sekce literárně-historická známého básníka, rodáka z našeho kraje, v přednášce pracovníka Okresního archivu v Přerově PhDr. Jiřího Lapáčka na téma Josef Kainar a Přerov.

18. března se můžeme s cestovatelkou Ing. Helenou Červinkovou vydat skrze komentovaný videozáznam na dalekou Pouť po Velikonočním ostrově. Připravila sekce přírodovědná.

25. března nabízí sekce Historická Olomouc přednášku Ondřeje Koláře Četnictvo v letech nesvobody 1939 - 1945.

DUBEN 2010

1. dubna přispěje sekce přírodovědná další zeměpisnou (a botanickou) přednáškou s barevnými diapozitivy Ing. Jiřího Lazebníčka na téma Národní parky Spojených států amerických.

8. dubna se uskuteční společná akce sekce numismatické a hudební nazvaná Skladatelé a hudební motivy na mincích a bankovkách (ing. Josef Moša, CSc.) spojená s výstavkou a doprovázená hudebními ukázkami (Ing. Ladislav Kunc).

15. dubna nás sekce přátel Slovanského gymnázia zve na besedu O vědě a o životě s profesorem RNDr. Milanem Hejtmánkem, DrSc. absolventem Slovanského gymnázia (1947), laureátem Ceny města Olomouce.

22. dubna připravila sekce literárně-historická besedu s Mgr. Zdenkou Frištenskou z litovelského muzea na téma: Gustav Frištenský, jak ho většinou neznáme.

29. dubna se v pořadu sekce Historická Olomouc můžeme v přednášce PhDr. Milana Ticháka dovědět něco o tom, jak volili Olomoučané své zástupce před 90 lety.

KVĚTEN 2010

13. května nás v pořadu literárně-historické sekce seznámí někdejší ředitel Vojenské nemocnice v Olomouci plk. MUDr. Josef Šváb s pověstmi o Klášterním Hradisku.

Mimo uvedené "Muzejní čtvrtky" proběhnou rovněž v Horní klubovně muzea tradiční přednášková a diskusní odpoledne na témata z dějin lékařství vždy v pátek od 15 hodin: 12. února, 16. dubna, 18. června.

Program jednotlivých akcí sdělíme včas obvyklým způsobem (zejména ve vývěsce na budově muzea).Z přednášky sekce hudební v Konviktu (Foto Ján Kadlec)

VYCHÁZKY - EXKURZE

Uskuteční se zpravidla až v jarních a letních měsících o sobotách od 14 hodin (pokud není dále uvedeno jinak):

Výjimkou bude společná návštěva (se sekcí archeologickou) výstavy Zlato Ynků. Tisícileté prokletí na Špilberku v Brně v sobotu 23. ledna 2010 se zajištěným odborným komentářem. Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 9.07, sraz ve vestibulu v 8.50. Jinak až u pokladny na hradě Špilberk v 11.15 až 11.30.

3. dubna výlet archeologické sekce za doklady důlních aktivita na Uničovsku (2. část). Vedou Ján Kadlec a František Bartoněk. Sraz v 9 hodin na bývalém autobusovém nádraží (u tržnice), předpokládaný návrat v 15 hodin. (Odjezd vlastními dopravními prostředky. Zájemci, kteří tuto možnost nemají se mohou přihlásit u Mgr. P. Kalábkové po telefonu 6O3 591 821, nebo na mail pavlina.kalabkova (@) upol.cz, což platí i pro akci 12. června.)

10. dubna botanická exkurze za jarními rostlinami CHKO Litovelské Pomoraví. Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7.30 do Střeně (pak pěší túra přes Střeň, Lhotu n.M. do Hynkova, příp. Horky nad Moravou). Vede Ing. Jiří Lazebníček.

24. dubna botanicko-geologická exkurze na Třesín a Mladečsko v Bouzovské pahorkatině (s případnou návštěvou Mladečských jeskyní). Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7.38 do Červenky, Litovle-Předměstí (odtud dále autobusem do Měrotína). Zpět autobusem do Litovle v 13.52 atd. Průvodci budou Ing. Lazebníček a Dr. Tomáš Homola.

V úterý 27. dubna exkurze sekce hudební po hudebních památkách metropolitního chrámu sv.Václava v Olomouci. Provází Ing.Ladislav Kunc, sraz v 16 hodin před katedrálou.

8. května (státní svátek) přírodovědný a vlastivědný výlet na Hradisko u Velkého Týnce. Autobusem z Olomouce aut.nádraží v 9.00 do Hostkovic, odtud pěšky asi 4,5 km k památné mohyle. Odjezd z Velkého Týnce-Komárova ve 13.52. Vede Dr. Tomáš Homola.

29. května vlastivědná vycházka kolem památných kamenných portálů na Horním náměstí a v okolních ulicích. Provází PhDr. Milan Tichák, sraz u orloje v obvyklých 14 hodin.

12. června výlet do archeologických lokalit Záhoří - okolí Týna n. Bečvou, Hlinska a Dřevohostic, komentovaná prohlídka uvedených lokalit - hradisek a mohylníků. Odjezd v 9 hodin od tržnice, návrat po 16. hodině. (Jinak platí to, co je uvedeno u akce 3. dubna 2010.)

19. června historický výlet do Řepčína a Hejčína. Provází Milan Tichák a Ján Kadlec, sraz v 13.30 na autobusové zastávce linek 12 a 20 Řepčín-Svatoplukova.

26. června výprava literárně-historické sekce za literárními a jinými zajímavostmi města Šternberka. Vede Jana Loskotová, podrobnosti o odjezdu (vlakem nebo linkovým autobusem) sdělíme včas ve vývěsce u muzea.


Z výpravy sekce Historická Olomouc do pevnůstky v Radíkově s odborným výkladem Ing. Jana Bednaříka v sobotu 26. září 2009. (Foto Ján Kadlec).VLASTIVĚDNÉ ZÁJEZDY

Odjezdy zájezdovým autobusem vždy v sobotu z náměstí Republiky v 7.00 hod.

17. dubna na severní Moravu a do Slezska: (Raduň - zámek, empirová oranžerie, Kravaře - zámek, vlastivědná expozice, Šternberk - prohlídka augustiniánského kláštera a farního kostela.) Cena 190,-Kč.

15. května na jižní Moravu: (Milotice - zámek, Hodonín - Masarykovo muzeum, Mikulčice - volná prohlídka odkrytých památek centra dávné Velkomoravské říše.) Cena 260,- Kč.

22. května do Rakouska za archeologickými památkami jedné z nejvýznamnějších evropských lokalit toho druhu - někdejšího strategického sídla na severní hranici Říše římské - CARNUNTUM. Odjezd už v 6.00 !, cena 400,-Kč.

5. června opět na jih Moravy, tentokrát se sekcí přírodovědnou (vede Ing. Lazebníček): (Rajhrad - historický klášter, Lednice - zámek a jeho park, památka UNESCO, Valtice - zámek a zámecký park.) Cena 300,-Kč.

Ještě po prázdninách 18. září 2010 za historickými památkami i novodobými monumenty hlavního města Slovenské republiky Bratislavy. Cena 350,-Kč.

Poznámka: Dopravní kanceláře, které nám zajišťují dopravu, zvýšily ceny v souvislosti s vyšší spotřební daní zavedenou od 1. 1. 2010, proto jsme byli nuceni poněkud upravit i naše ceny zájezdů.

U zájezdů č. 3 a 4 nepočítáme se zastávkou na oběd, proto si vemte jídlo s sebou.
Zastávka vydařeného zájezdu přírodovědné sekce VSMO u vzácného barokního poutního chrámu ve Křtinách 6.června 2009. (Foto Bohuslav Červinka)NAŠE ODBORNÉ SEKCE

Také v roce 2010 bude pokračovat činnost dalších sekcí VSMO, které se zaměřují na prohlubování znalostí v užším kruhu stejně zaujatých zájemců a na veřejnost příliš nevystupují. Kontakt lze s nimi navázat nejlépe na jejich pravidelných schůzkách zpravidla v pracovní místnosti VSMO (v tzv. domečku) ve dvoře objektu Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5, případně v Horní klubovně muzea.

Zájem účastníků vycházky s literárně-historickou sekcí se 12. září 2009 zaměřil na dějiště mnoha olomouckých pověstí v klášteře Hradisko. Provázel MUDr. Josef Šváb. (Foto Bohuslav Červinka)

ASTROLOGICKÁ SEKCE mívá schůzky každou druhou středu v měsíci počínaje 13. lednem, pak 27. ledna, 10. února atd., vždy od 17 hodin.

FOTOGRAFICKÁ SEKCE se schází tamtéž a ve stejných dnech (ve středu), ale již od 16 hodin.

SEKCE ESPERANTO má ve stejné místnosti vyhražen každý pátek; od 15.00 hod. pro schůzku členů, od 16 do 18 hodin zde pak probíhá jazykový kurs esperanta.

GENEALOGICKÁ a HERALDICKÁ SEKCE zvolila pro své schůzky vždy poslední úterý v měsíci, tedy 26. ledna, 23. února atd.

NUMIZMATICKÁ SEKCE koná schůzky výboru každý třetí čtvrtek v měsíci (21. ledna, 18. února atd.), hned v následující sobotu (t.j. 23. 1., 20. 2. atd.) od 8 hodin se v Horní klubovně konají členské schůze doplněné přednáškou, odbornými informacemi a malou burzou.

KAKTUSÁŘSKÁ SEKCE využívá k pravidelným měsíčním schůzím s odbornou přednáškou rovněž Horní klubovnu muzea vždy první sobotu v měsíci počínaje 6. únorem (pak 6. 3., 3. 4. atd.) Výjimkou bude měsíc květen, kdy se uskuteční zájezd do Brna, v červenci zase do Ostravy.

Ve dnech 10. až 13. června 2010 se v atriu Vlastivědného muzea v Olomouci opět otevře tradiční VÝSTAVA KAKTUSŮ.

PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE kromě uvedených pořadů, exkurzí a zájezdu opět nabídne od počátku května 2010 (až do konce vegetační sezóny) HOUBAŘSKOU PORADNU každé pondělí od 16.00 do 17.30 v místnosti VSMO ve dvoře muzea. Vedou Ing. Jiří Lazebníček a Bc. Miloš Kenša.

PŘIPRAVUJE SE DO TISKU TAKÉ DALŠÍ PUBLIKACE. Po loňském edičním počinu (Vít Dohnal: "Olomoucká archeologie a její proměny") VSMO hodlá ještě v I. pololetí 2010 vydat jako kulturněhistorický dokument český překlad z povídkové knížky olomouckého rodáka Julia Kricka (1869-1939) "Město na řece Moravě" (Stadt an der March). Příběhy z již zmizelého a současníkům tedy neznámého řemeslnického a studentského prostředí (německého gymnázia v Olomouci) nabízejí zajímavé svědectví o životě a mentalitě našich někdejších spoluobčanů i pohledy do staré Olomouce osmdesátých let 19. století.

(Pro případné zájemce jsou k dispozici nyní již archivní dokumenty pro II. pololetí roku 2009, I. pololetí roku 2009, II. pololetí roku 2008 )