olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

O VSMO

Z historie

Sekce

   Archeologická

   Astrologická

   Dějin lékařství

   Esperantská

   Fotografická

   Genealogická

   Historická

   Historická
   Olomouc

   Hudební

   Literárně
   historická

   Kaktusářská

   Numismatická

   Přátel
   Slovanského
   gymnázia

   Přírodovědná


Stránky fotografické sekce VSMO


Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Připravované akce:

Ve spolupráci s VSMO se koná 24. ročník olomouckého hudebního festivalu Baroko 2021
pozvánka ke stažení
více informací
(členové VSMO mohou využít zlevněné vstupné, případně ale mohou také nevyužitím vyjádřit podporu souboru Ensemble Damian v nelehké době)

8. 7. 2021 přednáška
Hudba na dvoře olomouckého biskupa W. H. Schrattenbacha
přednáší muzikoložka Jana Spáčilová z FF UP Olomouc
od 17:30 v horní klubovně, vstup volný

8. 7. 2021 opera
Tomáš Hanzlík: Yta innocens (Kroměříž 1728, Praha 2004)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

12. 7. 2021 koncert
Giovanni Mossi (1680-1742) Sonate opera prima dedicate Cardinal di Schrattenbach (1716)
(Jiří Sycha – barokní housle, Helena Matyášová – violoncello, Filip Dvořák – cembalo)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

16. 7. 2021 koncert
Girolamo Pera (1694-1771): Stabat Mater, Tomáš Hanzlík: Epitaf W. H. Schrattenbacha
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

18. 7. opera
Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, Olomouc 2001)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

29. 7. 2021 opera
Tomáš Hanzlík: Piráti (Olomouc 2021)
(Ensemble Damian, Tomáš Hanzlík)
od 19:30 v atriu Jezuitského konviktu, vstupné 200/100

2. 8. 2021 koncert
Carlo Tesarini (c. 1690-1766) La Stravaganza
Carlo Zuccari (1704-1792) Koncert pro housle Es dur
] (Musica Florea, Marek Štryncl)
od 19:30 v Kapli Božího Těla (Jezuitský konvikt), vstupné 200/100

Nedávno uskutečněné akce:

V souvislosti s aktuálně platnými opatřeními proti COVID-19 rušíme všechny akce naplánované v programovém dvojlistu na měsíc červen 2021.

Kancelář VSMO je v červnu otevřena v obvyklých úředních dnech a časech.

Již zaplacená platba za zájezd do Dolních Kounic zůstává v platnosti pro budoucí náhradní termín, případně si ji lze nechat později vrátit od p. Kühnové po telefonické domluvě.

Mimo program se uskuteční:

12. 6. 2021 archeologická exkurze
po středověkých tvrzích na Litovelsku, s postupnou návštěvou Bílé Lhoty, Červené Lhoty, Řimic a Unčovic.
vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Pozvánka ke stažení
Doprava vlastními auty, začátek v 9:45 před vchodem do arboreta v Bílé Lhotě. Společná akce s Muzejní společností Litovelska, z. s.
(sekce archeologická)

24. 10. 2020 archeologická exkurze
po středověkých tvrzích na Litovelsku, s postupnou návštěvou Bílé Lhoty, Červené Lhoty, Řimic a Unčovic.
vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd vlastními auty v 9 hodin u tržnice nebo sraz v 9:45 před vchodem do arboreta v Bílé Lhotě. Společná akce s Muzejní společností Litovelska, z. s.
(sekce archeologická)

21. 10. 2020 přednáška
Významný český heraldik a občan města Olomouce Jiří Louda (u příležitosti 100. výročí jeho narození)
přednáší PhDr. Karel Müller a Michal Šimůnek.
od 17 hodin v horní klubovně

17. 10. 2020 zájezd
Dolní Kounice blízko Ivančic s prohlídkou pozůstatků nejstaršího ženského kláštera na Moravě, návštěva synagogy a židovského hřbitova, hradu a zámku. Omezený počet účastníků – přednost mají členové, kteří se přihlásili na jarní termín a svůj zájem znova potvrdí v kanceláři VSMO.

14. 10. 2020 přednáška
Období Františka Josefa I. ve světle restaurovaných muzejních sbírek, aneb pohled do zákulisí muzea v oboru památkového konzervátorství.
přednáší Mgr. Lucie Janusová z VMO
od 16 hodin v horní klubovně

10. 10. 2020 výlet
Prostějov (nejen) literární
s návštěvou muzea a procházkou městem s výkladem.
Vedou Mgr. Jana Loskotová a Bc. Tereza Holasová. Doprava individuální, sraz na hl. nádraží v Prostějově v 9:30 (odjezd vlaku z Olomouce v 9:06). Vstupné do muzea 30 Kč, skupiny po 20 Kč, vstup do Špalíčku 30 Kč, senioři 15 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři VSMO.
(sekce literárně historická)

7. 10. 2020 přednáška
O vymezování hranic na středověké střední Moravě
přednáší Mgr. et Mgr. Jakub Novák
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 10. 2020 archeologická exkurze
do Mladečských jeskyní společně s Muzejní společnosti Litovelska, z. s., s výkladem doc. PhDr. Martina Olivy, Ph.D.
Odjezd vlastními auty z Olomouce od tržnice v 9 hodin nebo sraz až před vstupem do jeskyní v 9:45.
(sekce archeologická)

Se smutkem oznamujeme, že zemřel dlouholetý čestný předseda VSMO historik PhDr. Milan Tichák.
Více ve smutečním oznámení.

26. 9. 2020 mykologický výlet
za houbami do Moravičan
vede RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 7:33, zpět z Moravičan v 11:00.
(sekce přírodovědná)

23. 9. 2020 přednáška
Poslední dny a hodiny druhé světové války v Olomouci, k 75 výročí osvobození v roce 1945
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Historická Olomouc)

19. 9. 2020 archeologický zájezd
do Mikulova na výstavu Keltové pod Pálavou a do Pasohlávek/Mušova k památníku Brána do Římské říše
vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd v 7 hodin ze zastávky zájezdových autobusů u tržnice. Omezený počet účastníků – je nutné se přihlásit v kanceláři VSMO! Turistickou obuv, jídlo a pití na celý den s sebou (v rámci zájezdu není plánován společný oběd).
(sekce archeologická)

16. 9. 2020 přednáška
Krása lidského těla
přednáší doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

15. 9. 2020 exkurze
do barokního chrámu Panny Marie Sněžné včetně historických varhan
provází Ing. Ladislav Kunc
začátek v 16 hodin před kostelem
(sekce hudební)

9. 9. 2020 přenáška
Postavy Starého zákona: Jeremiáš
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D., z katedry germanistiky FF UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

Na základě vládních nařízení a doporučení při uvolňování protikoronavirových opatření jsme se rozhodli zrušit do konce června 2020 všechny akce VSMO. Protože se to týká i plánovaných zájezdů, jejich realizaci přesouváme do náhradních termínů (nejpozději za rok). Stávající přihlášky a vybrané zálohy na ně zůstávají v platnosti. Pokud však přihlášený účastník zájezdu bude požadovat vrácení zaplacené zálohy, učiníme tak, jakmile to bude možné a znovu se otevře kancelář VSMO. O tomto termínu Vás budeme informovat.
Věříme, že od září 2020 již VSMO obnoví plně svou činnost.

Pavlína Kalábková, místopředsedkyně výboru VSMO

25. 3. 2020 přednáška
Ukrajina známá a neznámá
přednáší Mgr. Kristýna Novodvorská
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Historická)

18. 3. 2020 přednáška
Hanácké motivy v díle Josefa Korejze Blatinského
předáší Mgr. Jitka Tláskalová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Národopisná)

11. 3. 2020 přednáška
400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandra (17. 3. 1620) a čtvrtstoletí od jeho olomoucké kanonizace papežem Janem Pavlem II.
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

4. 3. 2020 přednáška
O židovské obci v Prostějově a jejích významných osobnostech
přednáší Tereza Holasová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Literárně historická)

26. 2. 2020 přednáška
PRO NEMOC ZRUŠENO
Výběr mýta a provoz na formanských cestách na střední Moravě v 18. století
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

19. 2. 2020 přednáška
Výsledky archeologických výzkumů prostějovské průmyslové zóny v Kralickém Háji
přednáší PhDr. Pavel Fojtík z ÚAPP Brno, pobočka Prostějov
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

12. 2. 2020 přednáška
Počátky výstavby olomoucké bastionové pevnosti ve světle nových výzkumů
přednáší doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D., katedra historie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

7. 2. 2020 přednáška
Historie a perspektivy geriatrie ve světě, v České republice a v Olomouci
přednáší MUDr. Milena Bretšnajdrová Ph.D., zástupkyně přednosty pro LP GER
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

5. 2. 2020 přednáška
Kurt Schubert a křesťansko-židovský dialog
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D. a Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. z katedry germanistiky FF UP od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Literárně historická)

29. 1. 2020 archeologický seminář
přehled nejvýznamnějších archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2019
s pracovníky příslušných archeologických pracovišť
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Archeologická)

22. 1. 2020 přednáška
Belgie, země pralinek, gotických katedrál a piva
přednáší Ing. Pavlína Pancová-Šimková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Přírodovědná)

15. 1. 2020 beseda
Cestou okolo Olomouce
s PhDr. Milanem Tichákem o jeho nové knize
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce Literárně historická a Historická Olomouc)

1. 1. 2020 novoroční vycházka
Začátek na Žerotínově náměstí před vchodem do Arcibiskupského semináře ve 14:30.

25. 12. 2019 vánoční koncert
z díla českých a světových skladatelů.
Účinkují sbor a orchestr Salve.
Od 16 hodin v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci.
(sekce hudební)

18. 12. 2019 přednáška
Proměny a současný stav výročních lidových zvyků a obyčejů
Přednáší Mgr. Josef Urban, odborný pracovník Vlastivědného muzea v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

4. 12. 2019 přednáška
Astrologický Mikuláš.
Podrobnosti ve vývěsce.
(sekce astrologická)

11. 12. 2019 přednáška
Vánoce na českých a moravských kůrech.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

27. 11. 2019 přednáška
Kůň v moravském pravěku – výsledky aktuálních archeologických výzkumů.
Přednáší Mgr. Zuzana Mírová, absolventka studia archeologie na FF UP v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

20. 11. 2019 exkurze
Novinky z konzervátorské dílny
Vede Lucie Janusová, konzervátorka VMO.
Začátek ve vrátnici muzea v 16:00

13. 11. 2019 přednáška
Česko-německé vztahy v moravské literatuře.
Přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D. z katedry germanistiky FF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

6. 11. 2019 přednáška
Německá archeologie v Uničově a Mizzi Maneth.
Přednáší Mgr. Miloš Hlava, Ph.D. z katedry historie FF UP Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

30. 10. 2019 přednáška
přestavení nové knihy Výpravy za litovelskou archeologií. Přednáší členové autorského kolektivu Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., a Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., z katedry historie FF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

23. 10. 2019 přednáška
Dar německého šlechtice českému národu v Olomouci. K 200. výročí narození Emanuela hraběte Pöttinga (1819–1898).
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

19. 10. 2019 exkurze
Litovel archeologická – v rámci Mezinárodního dne archeologie, prohlídka míst výzkumů v Litovli a návštěva nové výstavy Archeologie Litovelska ve zdejším muzeu. Vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., a Karel Faltýnek. Sraz v 9:45 hodin před muzeem v Litovli (v ulici Smyčkově 795). Doprava individuální. (Např. vlakem z Olomouce, hl. n., v 8.33 hodin, přestup v Července na vlak do Litovle v 9.11 hodin.)
(sekce archeologická)

16. 10. 2019 komentovaná prohlídka výstavy k výročí olomouckého orloje. Vedou pracovníci Vlastivědného muzea Radim Himmler a Martin Zdražil.
od 16 hodin ve VMO

12. 10. 2019 výlet
do Choliny - tamní Hanácké muzeum, poutní kostel, archeologické naleziště.
Vede Karel Faltýnek. Odjezd vlakem z Olomouce, hl. n., v 8.33 hodin přes Senici na Hané (přestup) do Choliny, sraz na vlakové zastávce v Cholině v 9.15 hodin. Zájemci ať se přihlásí předem na e-mail KarelFaltynek@seznam.cz.
(sekce národopisná)

9. 10. 2019 přednáška
Italská barokní opera na Moravě – náměty, libreta a hudební ukázky.
Přednáší doc. PhDr. Jana Spáčilová, Ph.D., katedra muzikologie FF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

5. 10. 2019 zájezd
do Uherského Hradiště a okolí s návštěvou kostela sv. Václava v Sazovicích, prohlídkou města Uherské Hradiště s průvodcem, s obědem a prohlídkou místního pivovaru, případně leteckého muzea v Kunovicích. Vede doc. PhDr. Milada Písková s Bohumilou Kühnovou. Odjezd v 7 hodin od tržnice.

2. 10. 2019 přednášky
o významných moravských fotografech
Pozůstalost fotografa Karla Dvořáka ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci, přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková
Fotografové Slovácka a Joža Úprka, přednáší Jan Benedík
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce fotografická)

25. 9. 2019 přednáška
Z rodu významných olomouckých osobností. K stému výročí narození JUDr. et PhDr. Zdeňka Šprince (1919–1988) a jeho blízkých.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

21. září – Za osobnostmi českého a německého kulturního života Šumperska. Doprava individuální – sraz v 9.30 hodin až na nádraží v Šumperku. (Odjezdy vlaků z Olomouce, hl. n., v 8.33 hodin přes Zábřeh, v 7.47 hodin přes Uničov). Vede Mgr. Jana Loskotová, vedoucí sekce literárně historické.

18. 9. 2019 přednáška
Afrika na vlastní kůži. Přednáší Monika Tichá
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

V pondělí 16. září – komentovaná prohlídka barokního chrámu P. Marie Sněžné včetně historických varhan. Provází Ing. Ladislav Kunc, sraz v 16 hodin před kostelem na náměstí Republiky.

14. září – zájezd na Valašsko – do Ratiboře, Vsetína a Valašského Meziříčí. Program: návštěva evangelického kostela a Slavína v Ratiboři, prohlídka Horního města se zámkem a Muzea regionu Valašska ve Vsetíně, návštěva zámku Kinských se zajímavými expozicemi ve Valašském Meziříčí atd. Vede Mgr. P. Kalábková, Ph.D. Odjíždět

11. 9. 2019 přednáška
Stínky, svinky a berušky – mimořádně zajímaví suchozemští korýši.
Přednáší doc. RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., z katedry ekologie a životního prostředí PřF UP Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou ...Aktualizováno: 8. 7. 2021Sponzor VSMO v roce 2020: